Beheren

Gun Beheer van uw Vastgoed aan Dé Beheermakelaar

Wij stellen ons graag aan u voor: Dé Beheermakelaar is een landelijke formule met het hoofdkantoor in Amersfoort. Dé Beheermakelaar voert op professionele wijze Beheer van woningen en bedrijfsonroerendgoed uit. Dit doen wij met ondersteuning van moderne software die aan de eisen van deze tijd voldoet zoals een LOGIN mogelijkheid voor huurders.

Wilt u een of meerdere woning(-en) in Beheer geven? Wij werken als makelaar door heel Nederland.
Onderstaand leest u 10 redenen waarom Dé Beheermakelaar dé partij voor u is! 

Onze pijlers om "uw vastgoed zonder zorgen" uit handen te geven zijn:

  • beheer, verkoop, verhuur, financieringen, verzekeringen en incasso
  • betrouwbaar; achtergrond financiële dienstverlening
  • alles op het gebied van vastgoed in huis
  • hoofdkantoor in Midden-Nederland met makelaars door het gehele land dus snel ter plaatse
  • iets extra's kán, geen bureaucratie, alles is intern aanwezig
  • scherp tarief  (BOG op aanvraag)
  • overzicht in uw administratieve verplichtingen
  • bewaken van eventuele betalingsachterstanden
  • advies over marktconforme huurprijzen en jaarlijkse indexering
  • waarborg op een derden rekening (beheer)

DÉ BEHEERMAKELAAR ZORGT VOOR REVOLUTIE IN NEDERLANDSE VERHUURMARKT

In navolging op het eerdere persbericht d.d. 11 maart 2015 maakt Dé Beheermakelaar haar beheervergoeding bekend. Dé Beheermakelaar schaft als eerste makelaar in Nederland de eenmalige bemiddelingskosten ook voor verhuurders af. Hiermee vervalt de traditionele bemiddelingsvergoeding voor huurder én verhuurder.

Dé Beheermakelaar biedt het complete beheerpakket aan voor de volgende concurrerende vergoeding:
1 tot en met 4 woningen   = 8% van de maandelijkse huur excl. BTW
5 tot en met 9 woningen   = 6% van de maandelijkse huur excl. BTW
10+ woningen                     = 4% van de maandelijkse huur excl. BTW

Dé Beheermakelaar biedt hiermee een alles omvattende dienst aan op het gebied van verhuur en beheer van uw woning voor een transparant en scherp tarief. Kortom, vastgoed zonder zorgen!

Dé Beheermakelaar is hét aanspreekpunt voor uw huurders. Wij nemen alle voorkomende vragen op ons en u krijgt, gefiltert, alleen de meest belangrijke zaken te horen.

Financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen. Wij voeren uw administratie en rapporteren u daarover zodat u een financieel verantwoord beheer kunt voeren.

Dé Beheermakelaar zorgt voor de inning van de verschuldigde huur & servicekosten middels automatische incasso. De gewenste jaarlijkse huurverhogingen en de nodige aanpassingen in het huurcontract voeren wij voor u door. Ook bewaken en signaleren wij eventuele betalingsachterstanden. Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij snel en proactief handelen. We gaan zelfs zo ver dat wij het incassotraject voor onze kosten nemen totdat het dossier uit handen wordt gegeven.

Rendabele huurinkomsten
Wij adviseren u over marktconforme huurprijzen en bij dreigende leegstand coördineren wij in overleg met u de best passende maatregelen.


Waarborg administratie
Deze garantiebetaling beheren wij en dragen zorg voor de verrekening  met vertrekkende huurders met behulp van de opgestelde inspectierapporten.

Financieel overzicht
Maandelijks verstrekken wij aan u een helder huuroverzicht bevattende een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele huurachterstanden.

Servicekosten administratie
De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen jaarlijks verrekend te worden. Wij verzorgen de ‘afrekening servicekosten’ en stellen het nieuwe voorstel op.

Juridische back-up 
Onze huisadvocaat helpt u met alle voorkomende incassoproblemen.